تماس با ما

شیراز – بلوار فرهنگ شهر – ایستگاه ۱۲ -ساختمان گسترش صنعت نوآوران – پلاک ۶۴- واحد ۵

شیراز :

تلفن :987136333622+

فکس:987136333530+

کد پستی : 7185953966

عسلویه : منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی – نخل تقی – بلوار شهید رجایی – ساختمان نو آوران

عسلویه :

تلفن : +987737325467+

فکس : 987737325466+

کد پستی :7511811844

فرم تماس با ما

 

error: Content is protected !!